ไม่เรี่ยไร ตั้งตู้ บริจาค ฌาปนกิจ ให้ฟรี บวช ไม่เสียเงิน ปลดทุกข์ คนจน ช่วย ผู้ยากไร้

0
6471

อีกหนึ่งพระต้นแบบนักพัฒนา ปลุกกระแสศรัทธาช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ ย า ก ไร้ ทั้งยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกของไทยที่เปิดวิทยๅลัยอาชีวศึกษา สอนหนังสือเด็กยๅกจนเพื่อสร้างอาชีพ จนได้รับรางวัล คนดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก

ข้อความประกาศจากวัดดงละคร จังหวัดนครนายก เปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ยๅกไร้ มองดูภายนอกแม้วัดแห่งนี้จะดูเป็นวัดที่ไม่สวยงามหรือยิ่งใหญ่อย่างเช่นวัดอื่นทั่วไป

แต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างล้นเหลือ จากความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ด้วยอายุเพียง ๒๙ ปีเท่านั้น

พระมหาสิริวัฒนา ได้กล่าวว่า เดิมที่วัดดงละครเป็นสำนักสงฆ์ กระทั่งปี ๓๐ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ต่อมาปี ๒๕๕๕ อาตมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวัด

จากนั้นเป็นต้นมาได้ออกไปดูแลเยี่ยมเยียนญาติโยม ผู้ยๅกไร้ในละแวกบ้าน ทุกครั้งที่เห็นภาพเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ บางคนอยากบวชให้พ่อแม่ หรือไม่ก็ภาพการสูญ เ สี ย คนในครอบครัว เเต่ก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ซึ่งทางวัดได้มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานการอาชีวะศึกษาใช้ชื่อว่า วิทยๅลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ ตั้งอยู่หมู่ ๕ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นอกเหนือจากนี้ทางวัด ยังมีโครงการช่วยเหลือคน ย า ก จน โดยเฉพาะฐานะทางบ้าน ย า ก จน ไม่มีเงินจัดงานฌาปนกิจก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะดำเนินการช่วยเหลือให้ทันที ส่วนที่ใครที่ต้องการจะบวชเรียนก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะจัดการบวชให้ฟรีเช่นเดียวกัน

แน่นอนว่าความเลื่อมใสของชาวบ้านก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างงดงาม เพราะนอกจากหันมาเข้าวัดกันมากขึ้นแล้ว ยังผันตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ ย า ก ไร้ตามคำเชิญชวนของพระมหาสิริวัฒนา อีกด้วย

สาเหตุที่ไม่ตั้งตู้บริจาค ไม่ใช่ว่าไม่รับเงินบริจาค ใครจะมาทำบุญกับเราต้องถามก่อนว่า จะเอาเงินมาให้เราทำอะไร ต้องชัดเจน ภิกษุแปลว่าผู้ขอ แต่เราไม่ใช่ขอทาน เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเงินมาให้เราแล้ว เมื่อท่านกลับมา ท่านจะต้องเห็นว่าได้อะไร ในการบิรจาคจะให้เขียนหน้าซองชัดเจนเลยว่าท่านช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ซึ่งในแต่ละเดือนมันก็ไม่เคยพอ บางเดือนก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าไ ฟ แต่สำหรับพระแล้วสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำไ ฟก็จะลำบากนิดนึง มันเป็นองค์ประกอบที่ยังต้องใช้ในส่วนนั้น

ท้ายนี้ พระมหาสิริวัฒนาได้ฝากข้อคิดว่า การกระทำแทบทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ เช่นเดียวกับพระมหาสิริวัฒนา ที่มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก่อนมาอยู่ที่วัดดงละคร คือต้องการช่วยเหลือคนยๅกจน ผู้ ย า ก ไร้

ขอขอบคุณ รายการฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน พระผู้มีแต่ให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here